Wytyczne ppoż dla magazynów energii

1.    Akumulatory li-ion typu: LFP / LiFePO4 / litowo-żelazowo-fosforanowe:

1.1. pomieszczenie wentylowane z czujką dymu (cert. EN 14604), nie przeznaczone na stały pobyt ludzi
1.2. obiekt oznakowany i akumulator zaznaczony na planie wraz z określeniem technologii (patrz aktualny szablon dla planu instalacji)
1.3. w obszarze poruszania się pojazdów dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym (np. obijaki w garażu / na parkingu)
1.4. bank akumulatorowy do 50 kWh zaś w przypadku większych magazynów odstęp 1m pomiędzy grupami
1.5. w pomieszczeniach poniżej gruntu montaż akumulatorów na podwyższeniu min. 30 cm
1.6. gaśnica 4kg ABC w pomieszczeniu (jeśli nie ma)
1.7. zakaz montażu w drogach ewakuacji
1.8. zachowany odstęp min. 1 m od materiałów łatwo rozprzestrzeniających ogień za wyjątkiem połączeń kablowych z resztą instalacji
1.9. magazyn energii, którego wierzchnia część jest wykonana z materiału palnego należy:
  –  zabezpieczyć od góry dodatkowym daszkiem z materiału niepalnego przed skapującym płonącym plastikiem  lub
  –  lokalizować poza obszarem kroplenia płonącego plastiku / opadem innych płonących elementów:

 

wytyczne ppoż dla magazynów energii

 

2.    akumulatory Li-ion inne niż LFP (w tym NMC, Li-POL) => technologie obarczone ryzykiem „thermal runaway” czyli bardzo gwałtownego spalania / wybuchowości:
Wszystkie wymogi z pkt. 1  plus dodatkowo:

2.1. tylko w pomieszczeniach z bezpośrednim dostępem z zewnątrz
2.2. zakaz montażu w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu
2.3. falownik z aktywną funkcją AFCI
2.4. naklejka ostrzegawcza na magazynie energii: uwaga zagrożenie wybuchem