Nie ma kompatybilnych złączek solarnych

Brak kompatybilności złączek solarnych jest w naszej ocenie największym (bo ukrytym) problemem w branży PV.

Zwyczajowa nazwa MC4 to nazwa handlowa konkretnego produktu, konkretnej firmy (Stäubli, która kupiła firmę Multi Contact).

MC4 na rynku PV ma takie samo znaczenie jak "adidasy" w Polsce czyli szeroko rozpowszechniony w swoim czasie produkt, kopiowany przez innych producentów.

Na tej samej zasadzie, na której włożymy lewą nogę w "adidasy" firmy Adidas a prawą w "adidasy" firmy "Nike", "Puma" czy "Addidass" itp. będzie funkcjonowało połączenie złączki solarnej "MC4" firmy X oraz firmy Y.

To znaczy "wejdzie, ale trochę dziwnie się czuję".

Standard "MC4" (a wcześniej MC3 / MC2 itd.) nigdy nie został opublikowany. Nie ma specyfikacji materiałów, z których wykonane są poszczególne elementy.

Każdy producent złączek solarnych wykonuje je we własnym standardzie materiałowym. Właśnie z tego powodu w skrajnych temperaturach (mrozy i upały) pojawiają się mikronieszczelności związane z rozszerzalnością cieplną mieszanki materiałowej X producenta złączek "MC4" X oraz Y producenta złączek "MC4" Y. W długiej perspektywie te nieszczelności są źródłem penetracji wilgoci i prowadzić będą do zagrożeń pożarowych.

Stan złączek solarnych powinien być elementem sprawdzenia kamerą termowizyjną (w trakcie pracy z wysokim prądem) przy każdej inspekcji instalacji fotowoltaicznej, w szczególności jako element przeglądu instalacji elektrycznej, który to obowiązek dla obiektów typu budynki mieszkalne jednorodzinne wynosi minimum raz na 5 lat.

Powyższe jest szczególnie ważne w przypadku wykorzystania w instalacji fotowoltaicznej złączek różnych producentów.

Po stronie DC należy wykonać połączenia za pomocą szybkozłączy jednego typu i jednego producenta - oznacza to ucinanie oryginalnej złączki / złączek na module, którego jeden z przewodów nie łączy się bezpośrednio z innym modułem tylko wykonywana jest przedłużka w oparciu o złączkę DC innego producenta.

Często określa się, że wyjątek stanowią rozwiązania z deklaracją i badaniami producenta dot. kompatybilności konkretnych złączy innych producentów.

Szczególnie wiele połączeń występować będzie na systemach opartych o :

- optymalizatory SolarEdge i inne
- mikrofalowniki

Optymalizatory SolarEdge i niektóre mikrofalowniki posiadają złączkę Staubli MC4 (aktualnie w roku 2021: MC4 Evo2, którą można łączyć ze starą złączką MC4).

Na modułach PV mamy za to najróżniejsze złączki solarne, czasami jest to MC4, ale też np. QC4 (np. moduły Jolywood), PV-LR5 (Longi w zależności od dystrybutora) i szereg innych.

Przykłady zestawów :

a) SolarEdge :

- SolarEdge + moduły ze złączką Staubli MC4 = OK
- SolarEdge + moduły ze złączką innej firmy = obcinanie złączek na modułach i ręczne zarabianie złączek MC4  lub jako drugie wyjście które dopuszcza SolarEdge to certyfikat na łączenie tej pary wg. IEC62852 (tego wariantu nie dopuszcza jednak Staubli).

b) Mikrofalowniki

- jeśli dany mikrofalownik posiada złączkę MC4 to sytuacja jest taka sama jak z SolarEdge
- jeśli dany mikrofalownik posiada złączkę innego, nieznanego producenta to zachodzi konieczność ucięcia złączki również na mikrofalowniku

Przykładem wartym opisania są mikrofalowniki Hoymiles, które na czas pisania artykułu posiadają konektor DC firmy Betteri, który jest dostępny w sprzedaży. W tym przypadku, mając moduły ze złączką np. PV-LR5 (niedostępne w sprzedaży) najlepiej kupić konektory DC Betteri i ciąć tylko na module (zamiast MC4 i cięcia na module oraz na mikrofalowniku).

Co z gwarancją ?

Kwestia ryzyka utraty gwarancji na moduł jest często podnoszonym argumentem przeciwko wymianie konektorów. Tutaj kwestie są następujące:

=> duzi producenci już dawno publikowali oświadczenia o możliwości wymiany konektora bez utraty gwarancji (np. Longi: link)

Typową odpowiedzią na pytanie o utratę gwarancji przy wymianie konektora jest to, że traci się gwarancję na konektor a nie na moduł. Jest to z resztą zdroworozsądkowe, konektor mógł przyjść wadliwy i też producent nie wymieniałby całego modułu.

Konektory kompatybilne z Certyfikatem IEC62852

SolarEdge wyklucza połączenia "MC4 <=> inny producent" jeśli nie ma na to papierów o kompatybilności elektrycznej (nie tylko mechanicznej): link
 
Norma IEC 62852 to klucz do rozmowy kompatybilności konektorów. Norma ta określa procedurę badania połączenia (to jest ważne: badanie połączenia dwóch konektorów a nie osobnych sztuk) złączki męskiej i żeńskiej. Certyfikat z tego badania ma każda para konektorów danego producenta. Można sobie wyobrazić sytuację, w której producent złączki Y zleca wykonania badania wg. tej normy na połączenie swojej złączki Y męskiej ze złączką MC4 żeńską oraz swojej złączki Y żeńskiej ze złączką MC4 męską.
Dokładnie takie badanie zrobiła firma Twinsel na swoje złączki.
 
Firma Staubli nie uznaje tego wyniku badania: link
 
Szersza dyskusja w tym temacie na branżowej Grupie Fotowoltaika na platformie Facebook: