Produkcja energii z fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych

Produkcja energii z fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych jest zależna od warunków nasłonecznienia oraz od ustawienia i położenia instalacji. 

Wpływ kąta nachylenia instalacji względem ziemi oraz azymutu instalacji (odchylenia od kierunku południowego) na produkcję energii pokazuje poniższa tabela:

wpływ kąta nachylenia oraz azymutu na uzysk energii z instalacji PV

Jak widać, optymalnym kątem montażu w kontekściu produkcji rocznej jest kąt ok. 30 stopni oraz kierunek południowy. Jednocześnie pewne odchylenia od kierunku idealnego wnoszą stosunkowo niewielkie straty w produkcji energii.

Jednocześnie montując kolektory słoneczne zależy nam nam tym, aby zmniejszyć szczyty produkcji w środku lata, a jednocześnie zwiększyć ilość energii poza tym okresem. Dlatego też w przypadku montażu kolektorów słonecznych, typowym kątem montażu jest kąt ok. 45 stopni.

Przyjmując, że roczna suma napromieniowania to 1150 kWh/m2, a straty w systemie fotowoltaicznym wynoszą około 18,5%, instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kWp jest w stanie wyprodukować około 1000 kWh energii w ciągu roku.

Wykres przedstawiający produkcję energii z instalacji fotowoltaicznej o mocy 1kWp w Polsce w skali roku:

profil produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej

Należy pamiętać, że 75% energii produkowane jest w półroczu od kwietnia do września, co jest niezwykle istotne w przypadku instalacji autonomicznych.

 

Produkcja energii - 2 kolektory płaskie

W przypadku kolektorów słonecznych, przykładowy zestaw 2 kolektorów płaskich wyprodukuje rocznie ok. 1800 kWh energii cieplnej.