Moduły nie panele czyli poprawna Terminologia

Moduł, panel, solar - jak go zwał tak go zwał... Czy na pewno ?

W słownictwie potocznym owszem. Jednocześnie fotowoltaika jest dziedziną nauki i techniki, dlatego też należy używać określeń technicznych, zdefiniowanych w odpowiednich normach.

Normą dotyczącą terminologii w dziedzinie fotowoltaiki jest norma IEC 61836 (niestety jeszcze nie przetłumaczona na język polski). Mimo braku tłumaczenia definiuje ona precyzyjnie i jednoznacznie również w języku polskim podstawowe komponenty. I tak:

 

Ogniwo słoneczne fotowoltaiczne

 • 3.53  ogniwo słoneczne: Podstawowe urządzenie fotowoltaiczne (PV), które wytwarza elektryczność, gdy jest wystawione na działanie światła słonecznego. (IEC 60904-3)
Moduł fotowoltaiczny
 • 3.31  moduł fotowoltaiczny: Najmniejszy, w pełni środowiskowo zabezpieczony zestaw wzajemnie połączonych ogniw słonecznych (IEC 60904-3; IEC 61277)
panel fotowoltaiczny
 • 3.38 panel fotowoltaiczny: Zestaw umocowanych wzajemnie modułów, wstępnie zmontowanych i okablowanych, przewidzianych jako elementy możliwe do montowania w ekspozycji lub subekspozycji. (IEC 61277)

 

 • fotowolta_ika nie zaś fotowoltanika  (bez litery "n") ani też "woltaika" bez przedrostka foto (panele woltaiczne)

 • jeśli używamy skrótu angielskiego to pv nie zaś fv

 • falownik nie zaś przetwornica

  • => oba urządzenia realizują konwersję napięcia stałego na napięcie przemienne

  • => falownik posiada wbudowane układy synchronizacji z siecią oraz automatycznego odłączania się od niej i z zasady automatycznie wyłącza się przy zaniku napięcia na sieci

  • => falownik posiada układ śledzenia punktu mocy maksymalnej (tzw. tracker mpp) i działa w szerokim zakresie napięć wejściowych DC

  • => inwerter to to samo urządzenie co falownik, z tą różnicą, że jest to bezpośrednie "spolszczenie" nazwy w języku angielskim (inverter)

 • w większości przypadków moduł nie panel, ani nie ogniwo fotowoltaiczne / słoneczne (patrz wyżej)

 

Po co czepiać się słówek ? W rozmowie potocznej / sprzedażowej terminologia nie ma większego znaczenia, bardzo często używa się określenia "panele słoneczne", "panele" w rozumieniu "moduły fotowoltaiczne".

W momencie gdy opracowywane są projekty techniczne budowlane, wykonawcze, staje się to całkiem istotne czy mówimy o ogniwie (z racji rozróżniania modułów na 54 / 60 czy 72 ogniwowe) czy o module czy o panelu.