Projekty ARiMR

Dotyczy: 65% dofinansowania dla rolników na PV+aku+ (jako opcja) PC (do 200k pln / 50 kWp) oraz analogicznie na termomodernizację budynków gospodarczych (w sumie do 400 tys. zł).

Nabór będzie trwał do 23.02.2024. W zeszłym roku ostatniego dnia nabór został przedłużony o kolejne 2 tyg. ale i tak można nawet ostatniego dnia wysłać niekompletny wniosek i na spokojnie uzupełnić na kolejnych etapach.

Aktualny nabór: do 23. lutego 2024, FAQ z poprzedniego naboru aktualne również w bieżącym poza pytaniem nr 17: link, FAQ aktualne: link 2

Do skorzystania z dotacji kwalifikują się osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:
- będące rolnikiem z nadanym numerem gospodarstwa,
- posiadające sprzedaż z tytułu działalności rolniczej lub dopłaty,
- będące właścicielem licznika oraz nieruchomości

1. ogólne wytyczne (obszar B: PV + aku + opcjonalnie PC): link

 •     Instalacja fotowoltaiczna może znajdować się na dachach budynków nie zawierających azbestu lub na gruncie rolnym zabudowanym lub działce sąsiadującej;
 •     Na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie moc nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie
 •     Całkowita moc urządzeń do produkcji energii w gospodarstwie nie przekroczy 50 kWp (czyli jak są 2 liczniki to nie można zrobić 2 x  50 kWp)
 •     Magazyn energii (obligatoryjny) - o pojemności wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh) nie mniejszej niż iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej modułów fotowoltaicznych wyrażonej w kilowatach (kW) i przelicznika wynoszącego 0,5.
 •     sprawność modułów powyżej 21,0% (ze względu na punkty) => sprawdź kompatybilność prądową falownika i modułów => nie będziemy na to zwracać uwagi ze względu na czas, jeśli Impp będzie przekraczać Imax falownika, to tak zaprojektujemy (to będzie działać ale mniej efektywnie)
 • domyślnie pompa ciepła powinna być na budynki gospodarcze ale nie zostało to wprost zapisane w regulaminie i w poprzednim naborze w zależności od sprawdzającego czasami pompa ciepła na budynek mieszkalny przechodziła a czasami nie i był wymóg korekty wniosku (nie odrzucenie), czasami było tak że sprawdzający ograniczał moc pompy do 10 kW bazując na wytycznych w zakresie PV na budynki mieszkalne
 • można robić rozbudowy ale maks do 50 kWp na gospodarstwo (nawet jak ma dwa liczniki)
 • nie można wziąć samego magazynu albo samej pompy
 • rolnik na starych zasadach nie musi przechodzić na nowe zasady
 • jeśli rolnik ma wspólny licznik na gospodarstwo i dom (taryfa G) to nie musi przechodzić na taryfę C
 • koszt projektu i konsultacji w zakresie opracowania wniosku podlega pod refundację (można go ponieść przed złożeniem wniosku)
 • przed złożeniem wniosku nie można ponieść żadnych kosztów / proform / zaliczek / umów w zakresie dostawy i montażu instalacji

Projekty wykonujemy w wersji elektronicznej (w tym naborze możliwe jest wysłanie wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej) i są one podpisywane przez projektanta Solwis z uprawnieniami UDT PV i PC.

2. Arkusz danych

Koniecznie załącz wypełniony arkusz danych: link

- faktury za okres 02.2023 do 01.2024 - jeśli nie masz faktur za cały okres pobierz zestawienie zużycia energii ze swojego profilu na stronie operatora OSD (jeśli nie masz konta to możesz je szybko założyć)
- dokument z którego wynika moc umowna), można wnioskować o moc PV przekraczającą aktualną moc umowną => trzeba dodać potwierdzenie złożenia wniosku (lub skan wniosku) o zwiększenie mocy umownej
- jeśli planowany jest montaż pompy ciepła należy dołączyć kartę katalogową pompy, oznaczenie modelowe oraz wyliczenie jej zapotrzebowania energetycznego lub raport ze strony https://cieplo.app

3. Mapa zasadnicza

Należy zakupić i załączyć mapę zasadniczą: instrukcja.

Pod tym linkiem można znaleźć informację gdzie należy pobrać/wnioskować o mapę - jeśli dany powiat ma to w systemie online to link przekierowuje na geoportal2/ inną stronę, na której można pobrać mapę - jeśli powiat nie ma tego naniesionego w systemie to pokaże gdzie należy wnioskować - i wtedy poprzez ePUAP/ czasami można się dogadać na maila - wysyła się wniosek - zgodny z wzorem (załącznik P, załącznik P1 oraz zaznaczenie obszaru).

Należy uzupełnić zaznaczone na żółto pola, eksportować do PDF, podpisać elektronicznie (patrz: instrukcja). Dodatkowo wykonać zrzut z zaznaczonym obszarem (najlepiej z geoportalu) i dodać jako załącznik.
Zdarza się tak, że Starostwo/ośrodek - nie posiada map w wersji wektorowej w danym obszarze - wtedy zamiennie wysyłają mapę rastrową.

Domyślnie potrzebujemy mapy w wersji elektronicznej / wektorowej. Jest ona wtedy bez pieczęci i nie trzeba jej skanować. Należy zachować licencję oraz dowód wpłaty i wysłać razem z wnioskiem i poniższym pismem: link.

4. Zakres usług i koszty

a) wniosek o dofinansowanie

koszt: 5000 zł netto => przedpłata 100% do 3 dni od wysłania zlecenia

2 wnioski dla tego samego gospodarstwa, na dwa obszary: B (PV/PC) + C (termo): 7500

W przypadku odrzucenia wniosku z naszej winy po wyczerpaniu wszystkich etapów uzupełnień i korekt pod warunkiem przesyłania pism z uwagami najpóźniej kolejnego dnia po dniu odebrania informacji o wezwaniu do poprawek oraz uzupełniania wymaganych przez nas danych w sposób kompletny i zgodny z instrukcją, zwracamy koszt złożenia wniosku.

Opcjonalnie: wniosek o kredyt na wkład własny: 2000 zł netto, szkolenie on-line dotyczące zagadnień efektywności energetycznej gospodarstwa (dodatkowe punkty): 2500 zł netto

b) projekt PV + aku +~ PC (obszar B)

koszt: 1000 zł netto => przedpłata 100% do 3 dni od wysłania zlecenia

Pojawiła się aktualizacja na stronie ARiMR o konieczności dostarczania projektu z uzgodnieniem ppoż już na tym etapie, dla wszystkich projektów. To oznacza, że podawana wcześniej informacja (że "może" pojawić się obowiązek uzgodnienia ppoż) staje się nieaktualna i ten obowiązek jest dla wszystkich projektów.
Tym samym do projektu ppoż potrzebujemy szerszego zakresu informacji niż pierwotnie czyli wypełnionego dodatkowo arkusza danych ppoż (jest to dodatkowa zakładka w arkuszu arimr).

Do projektów ARiMR zrobimy specjalną, uproszczoną procedurę z samą częścią opisową i obliczeniową, bez produkcji tablic. W projekcie będzie zawarty zapis o konieczności zawieszenia tablicy po montażu.

Koszt uzgodnień ppoż dla projektów ARiMR będzie wg. specjalnie obniżonej ceny w wysokości 200 zł netto.

Każda aktualizacja płatna wg. czasochłonności (min. 150 netto) => wymogi w zakresie aktualizacji zależą od sprawdzającego i wobec minimalnego zakresu wynikającego z regulaminu są bardzo różne. W arkuszu danych wychodzimy przed szereg wobec wymogów z regulaminu bazując na doświadczeniu z poprzedniego naboru.

W przypadku odrzucenia wniosku z winy projektanta po wyczerpaniu wszystkich etapów uzupełnień i korekt pod warunkiem przesyłania pism z uwagami najpóźniej kolejnego dnia po dniu odebrania informacji o wezwaniu do poprawek oraz uzupełniania wymaganych przez nas danych w sposób kompletny i zgodny z instrukcją, zwracamy koszt projektu.

c) projekt termomodernizacji (obszar C)

koszt zależny od zakresu i poziomu skomplikowania. Widełki 1500~5000 zł netto. Wycena indywidualna po przesłaniu zgłoszenia, średnio ok. 2,5 tys. zł netto.

5. przesyłanie zleceń:

Zadanie realizują dwa zespoły. Zespół techniczny oraz zespół dotacyjny.

Menu: Projektowanie => Zleć Projekt:

www.solwis.pl/zamow/projekt

załącz arkusz arimr oraz załączniki, o których mowa w tym arkuszu a następnie dodaj mapę zasadniczą i pozostałe załączniki.

Stroną zlecającą zadanie powinien być płatnik faktury. Domyślnie jest to instalator, który refakturuje rolnika. Jeśli intencją jest żeby to rolnik rozliczył się z nami bezpośrednio to instalator powinien założyć konto: link a następnie osoba wystawiająca zadanie powinna wpisać w treści adres e-mail swojego instalatora.

- konsultacje ogólne (związane ze sprawami rolniczymi, nietechniczne): 728087953

- konsultacje techniczne, obszar B (PV, Aku, PC) : 728 081 858

- konsultacje techniczne obszar C: pytania tylko przesłane mailowo: termo@solwis.pl