Nasłonecznienie

Nasłonecznienie opisuje ilość energii słonecznej przypadającej na daną powierzchnię w danym okresie czasu, czyli można je interpretować np. jako sumę natężenia promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię metra kwadratowego w ciągu roku. danym czasie dla danej powierzchni. Nasłonecznienie najczęściej wyrażane jest w kWh/m² na rok. Dla Polski zawiera się w przedziale od 1050 – 1150 kWh/m²/rok.  

Nasłonecznienie bardzo często mylone jest z natężeniem promieniowania słonecznego, czyli chwilową wartością mocy promieniowania słonecznego padającego w ciągu jednej sekundy na powierzchnię jednego metra kwadratowego, prostopadłą do kierunku promieniowania.

                        
 

„W Polsce słońce jest za słabe”

Ilość energii słonecznej w Polsce jest praktycznie taka sama jak w Niemczech, które są światowym liderem w produkcji energii elektrycznej  z fotowoltaiki. W Wielkiej Brytanii, gdzie nasłonecznienie jest nawet o 25% mniejsze niż w Polsce do 2012 zainstalowano ponad 1000 MW systemów PV, gdzie Polska pod koniec 2012 roku posiadała tylko około 2 MW.

Rozwój fotowoltaiki w krajach europejskich na przełomie ostatnich lat: