Najlepsze panele PV 2021 wg. testów PVEL

Nowy raport testowy wytrzymałości modułów PV: 2021 PV Module Reliability Scorecard razem z raportami za poprzednie lata można pobrać na stronie :

https://modulescorecard.pvel.com

Laboratorium PVEL testuje moduły od szeregu lat symulując w komorach klimatycznych przyśpieszone efekty wieloletniej ekspozycji środowiskowej.

 

Niestety obowiązujące normy badania modułów tj. w szczególności IEC 61215 oraz IEC 61730 są zbyt łagodne i wcale nie odpowiadają oczekiwanej kilkudziesięcioletniej żywotności.

Testy PVEL to:

• testy ujęte również w certyfikacji IEC 61215 – wymaganej dla każdego sprzedawanego na terenie Polski modułu, ale:
• Bardziej restrykcyjne
• Testy IEC 61215 przechodzą nawet słabe moduły
• Dłuższe i cięższe
• Samo wysłanie modułu na testy jest wyrazem odwagi i mediana jakości modułów testowanych jest lepsza niż tych z szerokiego rynku
• Top performer w co najmniej jednym teście pozwala na wykorzystywanie "odznaki" TopPerformem w marketingu
• W roku 2021 testy obejmowały:
• Thermal cycling – test agresywnych cyklów temperaturowych
• Damp heat – „gotowanie” – test wysokiej wilgotności i temperatury
• Mechanical Stress Sequence (MSS) – test obciążeń mechanicznych (statycznych i dynamicznych) - symulacja rozwoju mikropęknięć
• Potential induced degradation (PID) – test degradacji wywowałanej różnicą potencjałów
• Light-Induced Degradation (LID) and Light and Elevated Temperature-Induced Degradation (LETID) – test degradacji wywołanej światłem (głównie UV) oraz test degradacji wywołanej podwyższoną temperaturą i światłem

Wyniki: najlepsze moduły fotowoltaiczne 2021

Moduły które przeszły wszystkie 5 testów:
Q Cells: Q.PEAK DUO L-G5.2
ET Solar: ET-M672BHxxxTW
SunPower: SPR-Axxx-G-AC

Thermal cycling – test agresywnych cyklów temperaturowych

•600 cykli temperaturowych od -40 stopni do +85 stopni pod pełnym obciążeniem prądowym
•Każdy cykl trwa ok. 3h
•W IEC 61215 ta procedura to tylko 200 cykli

Test sprawdza przede wszystkim jakość połączeń lutowanych ogniwo - kontakty - szyny zbiorcze w związku z ich różną rozszerzalnością cieplną.

Cykle termiczne

Źródło: https://modulescorecard.pvel.com/thermal-cycling/

Producent

Modele modułów PV

 

 

Adani/Mundra

ASB-7-AAA-n (ASB-6-AAA-n) ;

 

ASB-7-AAA-p (ASB-6-AAA-p)

 

 

Astronergy

CHSM72M(DG)/F-BH-xxx (CHSM60M(DG)/F-BH-xxx) ;

 

CHSM72M‐HC‐xxx (CHSM60M‐HC‐xxx)

 

 

Boviet

BVM6612M-xxxL-H-BF-DG (BVM6610M-xxxL-H-BF-DG) ;

 

BVM6612M-xxxL-H-HC-BF-DG (BVM6610M-xxxL-H-HC-BF-DG)

 

 

ET Solar

ET-M672BHxxxTW (ET-M660BHxxxTW)

 

 

GCL

GCL-M3/72DH (GCL-M3/60DH) ;

 

GCL-M3/72GDF (GCL-M3/60GDF) ;

 

GCL-M3/72H (GCL-M3/60H) ;

 

GCL-M6/72GDF (GCL-M6/60GDF)

 

 

Hyundai

HiS-SxxxGI

 

 

Jinko

JKMxxxM-72H-TV (JKMxxxM-72HL-TV, JKMxxxM-60H-TV, JKMxxxM-60HL-TV)

 

 

LONGi

LR4-72HBD-xxxM (LR4-60HBD-xxxM) ;

 

LR4-72HIBD-xxxM (LR4-60HIBD-xxxM) ;

 

LR4-72HIH-xxxM (LR4-60HIB-xxxM) ;

 

LR4-72HPH-xxxM (LR4-60HPH-xxxM, LR4-60HPB-xxxM) ;

 

LR6-72HPH-xxxM (LR6-60HPH-xxxM, LR6-60HPB-xxxM)

 

 

Maxeon/SunPower

SPR-Axxx-G-AC (SPR-MAX5-xxx-E3-AC, SPR-Axxx-BLK-G-AC, SPR-MAX5-xxx-BLK-E3-AC, SPR-Axxx, SPR-MAX5-xxx, SPR-Axxx-BLK, SPR-MAX5-xxx-BLK) ;

 

SPR-P3-xxx-COM-1500 (SPR-P3-xxx-BLK)

 

 

Phono Solar

PSxxxM4GFH-24/TH

 

 

Q CELLS

Q.PEAK DUO L-G5.2 (Q.PEAK DUO G5, Q.PEAK DUO BLK-G5);

 

Q.PEAK DUO BLK-G6+/SC (Q.PEAK DUO BLK-G6+, Q.PEAK DUO-G6+) ;

 

Q.PEAK DUO-G7 (Q.PEAK DUO BLK-G7);

 

Q.PEAK DUO L-G8.3 (Q.PEAK DUO BLK-G8+, Q.PEAK DUO-G8+) ;

 

Q.PEAK DUO L-G8.3/BFG

 

 

REC Group

TP3M Black

 

 

Seraphim

SRP-xxx-BMA-BG

 

 

Silfab

SIL-xxxBL

 

Damp heat – „gotowanie” – test wysokiej wilgotności i temperatury

•Moduły umieszczane w komorze klimatycznej na 2000 godzin
•Temperautra : 85 st. Celc   wilgotność: 85%
•W procedurze IEC 61215:  tylko 1000 godzin

Kluczowy test w kontekście hermetyzacji ogniw i odporności na penetrację przez wilgoć.

Źródło: https://modulescorecard.pvel.com/damp-heat/

Producent

Modele modułów PV

   

Adani/Mundra

ASB-7-AAA-p* (ASB-6-AAA-p*)

   

Boviet

BVM6612M-xxxL-H-BF-DG (BVM6610M-xxxL-H-BF-DG) ;

 

BVM6612M-xxxL-H-HC-BF-DG* (BVM6610M-xxxL-H-HC-BF-DG*)

   

ET Solar

ET-M672BHxxxTW (ET-M660BHxxxTW)

   

GCL

GCL-M3/72DH* (GCL-M3/60DH*) ;

 

GCL-M3/72GDF* (GCL-M3/60GDF*)

 

HT-SAAE

 

HT72-156M(V)

   

Hyundai

HiS-SxxxGI*

   

JA Solar

JAM72S09-xxx/PR (JAM60S09-xxx/PR) ;

 

JAM72S10-xxx/MR (JAM78S10-xxx/MR, JAM60S10-xxx/MR)

   

LG Electronics

LGxxxN1C-N5* ;

 

LGxxxN1C-V5*

   

LONGi

LR4-72HBD-xxxM* (LR4-60HBD-xxxM*)

   

Maxeon/SunPower

SPR-Axxx-G-AC (SPR-MAX5-xxx-E3-AC, SPR-Axxx, SPR-MAX5-xxx) ;

 

SPR-Axxx-COM (SPR‐MAX5‐xxx‐COM) ;

 

SPR-P3-xxx-COM-1500*

   

Q CELLS

Q.PEAK DUO BLK-G5* ;

 

Q.PLUS DUO L-G5.2* (Q.PLUS DUO-G5*) ;

 

Q.PEAK DUO L-G5.2* (Q.PEAK DUO-G5*) ;

 

Q.PEAK DUO BLK-G6+/SC* (Q.PEAK DUO BLK-G6+*, Q.PEAK DUO L-G6.2*) ;

 

Q.PEAK DUO-G7* (Q.PEAK DUO L-G7*) ;

 

Q.PEAK DUO L-G8.3* (Q.PEAK DUO-G8+*)

   

REC Group

Alpha* ;

 

Alpha Black* ;

 

TP3M Black

   

Seraphim

SRP-xxx-BMA-BG*

   

Silfab

SIL-xxxBL*

   

Talesun

TD6G72M-xxx (TD6G60M-xxx)

   

VSUN

VSUNxxx-72MH* (VSUNxxx-60MH*)

 

Mechanical Stress Sequence (MSS) – test obciążeń mechanicznych (statycznych i dynamicznych)

•Test nieobecny w procedurze IEC 61215
•Tam jest tylko test statyczny (nacisk: 5400 Pa, ssanie: 2400 Pa)
•Bardzo ciężki test
• 3 cykle po 2400 Pa ssania i nacisku => Generuje mikropęknięcia w krzemie
•1000 cykli nacisk/ssanie po 1000 Pa => Generuje i propaguje już zaistniałe mikropęknięcia w krzemie
•Następnie 50 cykli termicznych (-40 do +85 st. Celc.) => propagacja mikropęknięć
•Następnie 10 cykli zmrażania (wygrzewanie w temp. 85 st. I gwałtowne zamrażanie do -40 st.) => stymulacja korozji

źródło: https://modulescorecard.pvel.com/mechanical-stress-sequence/

Producent

Modele modułów PV

   

Boviet

BVM6612M-xxxL-H-BF (BVM6610M-xxxL-H-BF) ;

 

BVM6612M-xxxL-H-BF-DG (BVM6610M-xxxL-H-BF-DG) ;

 

BVM6612M-xxxL-H-HC-BF-DG (BVM6610M-xxxL-H-HC-BF-DG)

   

ET Solar

ET-M672BHxxxTW (ET-M660BHxxxTW)

   

First Solar

FS-6xxxA

   

Jinko

JKMxxxM-7RL3-V

   

LG Electronics

LGxxxN1C-N5 (LGxxxN1C-V5)

   

LONGi

LR4-60HPB-xxxM ;

 

LR4-72HBD-xxxM (LR4-60HBD-xxxM) ;

 

LR4-72HPH-xxxM (LR4-60HPH-xxxM)

   

Maxeon/SunPower

SPR-Axxx-G-AC (SPR-MAX5-xxx-E3-AC, SPR-Axxx, SPR-MAX5-xxx)

   

Phono Solar

PSxxxM4GFH-24/TH

   

Q CELLS

Q.PEAK DUO L‐G5.2 ;Q.PEAK DUO BLK ML-G9+

   

Seraphim

SRP-xxx-BMA-BG

 

Potential induced degradation (PID) – test degradacji wywowałanej różnicą potencjałów

• Test nieobecny w procedurze IEC 61215

Mimo powszechnemu marketingowi "PID-free" jest to problem wciąż występujący. Związany jest z różnicą potencjałów pomiędzy ogniwem a ziemią. Ta różnica potencjałów powoduje migrację jonów sodu (ze szkła) w kierunku ogniwa.

W jednym ze starszych opracowań bariera ok. 400 V była granicą znaczącego wzrostu prądów upływu.

Sposoby obejścia:

- projektowanie na niższe napięcia (np. zamiast 20 modułów w szeregu rozbicie na 2 x 10 => trochę niższa sprawność i wyższe koszty instalacji)

- aktywacja systemów łagodzenia efektów PID w niektórych falownikach (nocne rozładowanie ładunku)

Źródło: https://modulescorecard.pvel.com/pid/

Producent

Modele modułów PV

   

Adani/Mundra

ASB-7-AAA-p (ASB-6-AAA-p)

   

Boviet

BVM6612M-xxxL-H-BF (BVM6610M-xxxL-H-BF) ;

 

BVM6612M-xxxL-H-BF-DG (BVM6610M-xxxL-H-BF-DG)

   

DMEGC

DMxxxM6-G72HST (DMxxxM6-G60HST)

   

ET Solar

ET-M672BHxxxTW (ET-M660BHxxxTW)

   

First Solar

FS-6xxxA

   

HHDC

SPICN6(MDF)-72-xxx/BIH (SPICN6(MDF)-60-xxx/BIH)

   

JA Solar

JAM72S09-xxx/PR (JAM60S09-xxx/PR)

   

Jinko

JKMxxxM-72H-TV (JKMxxxM-72HL-TV, JKMxxxM-60H-TV, JKMxxxM-60HL-TV);

 

JKMxxxM-7RL3-V (JKMxxxM-6RL3, JKMxxxM-6RL3-B)

   

Jolywood

JW-HD144N-xxx (JW-HD120N-xxx)

   

LG Electronics

LGxxxN1C-N5

   

LONGi

LR4-72HBD-xxxM (LR4-60HBD-xxxM) ;

 

LR4-72HIBD-xxxM (LR4-60HIBD-xxxM) ;

 

LR6-72HPH-xxxM (LR6-60HPH-xxxM, LR6-60HPB-xxxM)

   

Maxeon/SunPower

SPR-Axxx-G-AC (SPR-MAX5-xxx-E3-AC, SPR-Axxx-BLK-G-AC, SPR-MAX5-xxx-BLK-E3-AC, SPR-Axxx, SPR-MAX5-xxx, SPR-Axxx-BLK, SPR-MAX5-xxx-BLK) ;

 

SPR-P3-xxx-COM-1500 (SPR-P3-xxx-BLK, SPR-P3-xxx-BLK-E3-AC)

   

Phono Solar

PSxxxM4GFH-24/TH

   

Q CELLS

Q.PEAK DUO BLK-G5 ;

 

Q.PLUS DUO L‐G5.2 (Q.PLUS DUO-G5) ;

 

Q.PEAK DUO L‐G5.2 (Q.PEAK DUO-G5) ;

 

Q.PEAK DUO BLK‐G6+ (Q.PEAK DUO‐G6+, Q.PEAK DUO BLK-G6+/AC, Q.PEAK DUO L-G6.2) ;

 

Q.PEAK DUO BLK-G6+/SC ;

 

Q.PEAK DUO-G7 (Q.PEAK DUO L-G7) ;

 

Q.PEAK DUO BLK ML-G9+ (Q.PEAK DUO XL-G9.2)

   

REC Group

Alpha (Alpha Black) ;

 

TP3M Black

   

Risen Energy

RSM144‐7‐xxxBMDG (RSM120‐7‐xxxBMDG)

   

Silfab

SIL-xxxBL

   

Talesun

TD6G72M-xxx (TD6G60M-xxx)

   

Vikram

VSMDHT.72.AAA.05 (VSMDHT.78.AAA.05, VSMDHT.60.AAA.05)

 

Light-Induced Degradation (LID) and Light and Elevated Temperature-Induced Degradation (LETID)

Test degradacji wywołanej światłem (głównie UV) oraz test degradacji wywołanej podwyższoną temperaturą i światłem.

Test nieobecny w procedurze IEC 61215.

Nie dotyczy ogniw wykonanych w technologi krzemu n-type.

LID LeTiD

źródło: https://modulescorecard.pvel.com/lidletid/

Producent

Modele modułów PV

   

Adani/Mundra

ASB-7-AAA-n (ASB-6-AAA-n)

   

Astronergy

CHSM72M(DG)/F-BH-xxx (CHSM60M(DG)/F-BH-xxx) ;

 

CHSM72M‐HC‐xxx (CHSM60M‐HC‐xxx)

   

Boviet

BVM6612M-xxxL-H (BVM6610M-xxxL-H) ;

 

BVM6612M-xxxS-H-HC-BF-DG (BVM6610M-xxxS-H-HC-BF-DG)

   

ET Solar

ET-M660BHxxxBB (ET-M672BHxxxBB) ;

 

ET-M672BHxxxTW (ET-M660BHxxxTW)

   

HHDC

SPICN6(MDF)-72-xxx/BIH (SPICN6(MDF)-60-xxx/BIH)

   

HT-SAAE

HT72-156M(V) (HT72-156M, HT60-156M)

   

Hyundai

HiS-SxxxGI

   

JA Solar

JAM72S10-xxx/MR (JAM78S10-xxx/MR, JAM60S10-xxx/MR, JAM60S17-xxx/MR)

   

Jinko

JKMxxxM-72H-TV (JKMxxxM-72HL-TV, JKMxxxM-60H-TV, JKMxxxM-60HL-TV);

 

JKMxxxM-7RL3-V (JKMxxxM-6RL3, JKMxxxM-6RL3-B)

   

Jolywood

JW-HD144N-xxx (JW-HD120N-xxx)

   

LG Electronics

LGxxxN2W-V5 (LGxxxN1C-V5) ;

 

LGxxxN1C-N5 ;LGxxxQ1C-A6

   

LONGi

LR4-72HIH-xxxM (LR4-60HIB-xxxM) ;

 

LR4-72HPH-xxxM (LR4-60HPH-xxxM, LR4-60HPB-xxxM) ;

   

Maxeon/SunPower

SPR-Axxx-G-AC (SPR-MAX5-xxx-E3-AC, SPR-Axxx-BLK-G-AC, SPR-MAX5-xxx-BLK-E3-AC, SPR-Axxx, SPR-MAX5-xxx, SPR-Axxx-BLK, SPR-MAX5-xxx-BLK, SPR-Axxx-COM, SPR-MAX5-xxx-COM)

   

Phono Solar

PSxxxM4GFH-24/TH

   

Q CELLS

Q.PEAK DUO L‐G5.2 (Q.PEAK DUO-G5, Q.PEAK DUO BLK-G5) ;

 

Q. PEAK DUO BLK‐G6+ (Q.PEAK DUO‐G6+, Q.PEAK DUO BLK-G6+/AC, Q.PEAK DUO L-G6.2, Q.PEAK DUO BLK-G6+/SC) ;

 

Q.PEAK DUO L-G8.3/BFG ;Q.PEAK DUO BLK ML-G9+ (Q.PEAK DUO XL-G9.2)

   

REC Group

Alpha (Alpha Black) ;TP3M Black

   

Risen Energy

RSM144‐7‐xxxBMDG (RSM120‐7‐xxxBMDG)

   

Talesun

TD6G72M-xxx (TD6G60M-xxx)

   

Trina Solar

TSM-xxxDE15M(II) (TSM-xxxDD06M(II))

 

Dyskusja na branżowej grupie Fotowoltaika:

https://www.facebook.com/groups/grupafotowoltaika/permalink/4335333896498407/