Dotacje ZUS dla instalatorów PV 2023

Już nie przyjmujemy zgłoszeń na nabór 2023

Uwaga: nabór w roku 2023: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202301

W ramach dotacji ZUS firmy z branży FOTOWOLTAIKI mogą otrzymać dofinansowanie do 80% na m.in (dofinansowanie do 300 tys. zł):

- windę dekarską,

- rusztowania przejezdne aluminiowe,

- zabezpieczenia do pracy na wysokości, np. uprzęże, liny itp.,

- wózki widłowe o udźwigu do 2 t. (maks. kwota dofinansowania 30 tys. zł),

Szansa dla branży fotowoltaicznej/pracy na wysokości jest duża ze względu na istotne występujące ryzyka zawodowe.

Pozyskujemy dofinansowania na poprawę warunków pracy z ZUS w edycji naboru wniosków na 2023 r.

Szczegóły:

Okres trwałości projektu to trzy lata i w tym okresie ZUS może zażądać kolejnych dokumentów, które my wykonujemy w ramach współpracy nieodpłatnie.
Proszę mieć na uwadze, że bardzo duży procent firm z powodów formalnych nie otrzymuje drugiej transzy środków i co więcej, musi zwrócić pierwszą transzę. Nam się to jeszcze nigdy nie zdarzyło, a wnioski piszemy wiele lat. Także jesteście Państwo w dobrych rękach.
Do rozpoczęcia współpracy z nami potrzebne będą następujące dokumenty:
1. Umowa, formularz.
2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu (uzyskane przed samym złożeniem gotowego wniosku).
3. Oferty od dostawców. ( doradzimy, sprawdzonych dostawców )
4. Kwalifikowany podpis elektroniczny
5. W przypadku filtrowentylacji potrzebne będą pomiary ostatnie i przedostatnie + projekt ( spokojnie, skierujemy w odpowiednie ręce )
Przedmiot dofinansowania.
Przedsiębiorcy pozyskują najczęściej dofinansowanie na:
Przedmiot dofinansowania.
Przedsiębiorcy pozyskują najczęściej dofinansowanie na:
1. Klimatyzacja  – 200 tys.
2. Oświetlenie – 60 tys.
3. Agregat z masztem do 6 kV – 60 tys.
4. Fotele medyczne, dentystyczne, do masażu, kosmetyczne, fryzjerskie, do balsamacji – 40 tys.
5. Wentylacja – 200 tys.
6. Autoklawy, urządzenia do sterylizacji – 50 tys.
7. Zakup i instalacja środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
8. Wozidła (o prędkości jezdnej do 6 km/h) – 40 tys.
9. Boxy do wykopów, szalunki do wykopów (do 25 kN) oraz zabezpieczenie prac w wykopach - 60 tys.
10. Detektory gazów, wiatromierze - 30 tys.
11. Zakup i instalacja urządzeń i elementów systemu filtracji powietrza ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, filtry, filtropochłaniacze, urządzenia do odpylania na sucho i na mokro, cyklony, elektrofiltry, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia i elementy miejscowej wywiewnej wentylacji i filtracji powietrza ścian, kabin i komór lakierniczych, urządzenia wentylacji indywidualnej, itp.)  - 300 tys.
12. Manipulatory, chwytaki, żurawiki, suwnice, windy dekarskie, dźwigi towarowe  -40  tys.
13. Maski z nawiewem – 300 tys.
14. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. siatki ochronne, zabezpieczenia na krawędzi otworów w stropach, podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome – przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań) - 40 tys.
15. Pomosty robocze - 40 tys.
16. Podnośniki koszowe – 50 tys.
17. Przyczepy leśne - 40 tys.
18. Rusztowanie jezdne - 40 tys.
19. Egzoszkielety pasywne. 40 tys.
20. Szelki zabezpieczenia na wysokości 40 tys.
21. Wózki elektryczne (ograniczenie: 2T; 3,5 m unoszenia; wózek z kabiną nie podlega dofinansowaniu) - 40 tys.
22. Zabezpieczenia maszyn, osłony, wyłączniki, doprowadzenie do minimalnych wymagań, fotokomórki, wiązki – 300 tys.
23. Żurawik (ograniczenie 450 kg udźwigu) - 40 tys.
24. Zabezpieczenie przed polami elektromagnetycznymi – 300 tys.
25. Osłony i zabezpieczenia przed promieniowaniem jonizującym – 300 tys.
26. Ekrany i kabiny dźwiękoizolacyjne – 300 tys.
27. Tłumiki akustyczne – 300 tys.
28. Wibroizolatory, amortyzatory – bez ograniczenia w cenie.
29. Osłony i ekrany przed promieniowaniem optycznym – 300 tys.
30. Zakup i instalacja środków technicznych ochrony antyelektrostatycznej zapobiegającej rażeniom człowieka oraz zapłonowi atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne – 300 tys.
31. Zakup środków technicznych zabezpieczających przed dostępem do stref pracy pracowników, np. bariery ze stałym oznakowaniem ostrzegawczym, balustrady, itp. – 25 tys.
32. Urządzenia do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne - 40 tys.
33. Specjalistyczne stoły (np. tapicerskie, spawalnicze) z automatyczną regulacją wysokości blatu w zakresie co najmniej 50 cm lub automatyczną regulacją odchylenia blatu min. 30 stopni (np. hydrauliczna, elektryczna) – 40 tys.
34. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np.: dygestoria, wyciągi, elementy hermetyzacji procesów technologicznych (z wyłączeniem kompletnych maszyn i urządzeń), urządzenia do bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych (np. bezpieczne szafy, pojemniki), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, bezpieczne pojemniki – 80 tys.
35. Wanny, sorbenty, system detekcji toksycznych gazów – 80 tys.
Warunki udziału w konkursie
Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
• nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
• nie zalega z opłacaniem podatków;
• nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
• nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
• nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

CAPTCHA
Ten test sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu. Pozytywny wynik testu ma ograniczony czas ważności. W przypadku długich formularzy sugerowane jest wypełnienie formularza i rozwiązanie testu na samym końcu.